De Energietransitie

De manier waarop wij energie opwekken, gebruiken, opslaan en transporteren, verandert. Hoe gaan we als netbeheerder om met deze veranderingen? Hebben we voldoende capaciteit om veranderingen op te vangen?
Hoe zorgen we dat iedereen 'altijd aan' blijft?

Bekijk de video
Altijd aan

Altijd aan is een portal waar je alle informatie en leermodules vindt over de Energietransitie. Niet alleen online, maar ook offline.

 

Je vindt hier een collectie aan informatie, opdrachten, e-learning, discussies, video's en lesmateriaal. Alles is geordend in thema's omtrent de Energietransitie.

E-Learning

Alles over de Energietransitie vind je in deze krachtige verzameling opleidingen. De cursussen zijn beknopt en energiek. Je beantwoordt vragen, bestudeert animaties en leert aan de hand van praktijkvoorbeelden wat de energietransitie inhoudt voor de netbeheerder.

GidsInspiratie en verdieping

Er is een woud aan informatie over de Energietransitie. De gids zorgt er voor dat je door de bomen het bos blijft zien. Deze staat boordevol artikelen, facts & figures, video's en websites.

Guide image

Kennisplatform Duurzame Initiatieven

"Het Kennisplatform Duurzame Initiatieven geeft een overzicht van initiatieven, projecten en proeftuinen die werken aan of met slimme energienetwerken in Nederland."

... Lees meer
Guide image

Bereken jouw CO₂-uitstoot

"Hoeveel broeikasgas stoot jouw huishouden precies uit? Milieu Centraal rekent het je voor! Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO₂ uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO₂-uitstoot voor onder meer voeding en kleding." 

... Lees meer
Guide image

Alles over wonen zonder aardgas

Biogas is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar de herkomst van biogas is duurzaam.

https://www.hierverwarmt.nl/biogas

 

... Lees meer
Guide image

Energierapport: Transitie naar duurzaam

"Het kabinet streeft in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Deze grote opgave zal veel van ons vergen, maar Nederland is goed gepositioneerd om de transitie te realiseren. Dat doen we op een zodanige wijze dat het kansen biedt aan het innovatieve bedrijfsleven.

... Lees meer
Guide image

Energieverbruik in beeld

"Hoeveel energie verbruikt uw gemeente? En hoe heeft dat effect op uw klimaatbeleid? Met Energie in beeld krijgt u eenvoudig antwoord op deze vragen. De dienst brengt de energiestroom in uw gemeente overzichtelijk in beeld, waardoor u precies ziet in welke gebieden bespaard kan worden."

... Lees meer
Guide image

FrieslandCampina wil veel meer vergisters voor melkboeren

In 2020 moeten zo’n duizend melkveehouders een monovergister hebben waarbij ze mest kunnen omzetten in groene stroom. Dat is het streven van FrieslandCampina.

http://www.greenlincs.nl/frieslandcampina-wil-veel-meer-vergisters-voor-melkboeren/  

... Lees meer
Guide image

Duurzame energie: waarom is je pizza duurder als het bewolkt is?

Duurzaamheid is natuurlijk erg hot item, maar wat gebeurt er als je 's avonds en pizza wilt eten en een talentenjacht op televisie wilt kijken? Zou dat niet kunnen als de zon niet schijnt en de wind niet waait?  Han Slootweg (TU Eindhoven) legt je uit hoe dat samengaat, duurzame energie en ons elektriciteitsnetwerk.

... Lees meer
Guide image

Energiebesparingspotentieel in beeld gebracht

In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft het CBS het energiebesparingspotentieel onder koopwoningen in kaart gebracht. Het doel van de VNG is energiebesparing onder koopwoningen te stimuleren.

http://www.energieoverheid.nl/2017/07/12/energiebesparingspotentieel-beeld-gebracht/

... Lees meer
Guide image

Verlaagd tarief bij collectieve opwek

"Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. 

... Lees meer
Guide image

Vergelijk mijn energieverbruik

"Hoeveel energie verbruik ik ten opzichte van een ander huishouden in mijn situatie? 

... Lees meer
Guide image

Aardgas en groengas

"Aardgas en groengas bestaan allebei uit methaan. Het grote verschil zit in de grondstof waarvan het methaan is gemaakt. Aardgas is een fossiele brandstof en dat betekent dat het een keer opraakt. Groengas niet, want deze brandstof wordt gewonnen uit biomassa. Groengas heeft de toekomst. Groengas wordt voornamelijk gemaakt van afgedankt biomassa: mest, afval en slib. Daarom kent groengas niet de nadelen van bio-diesel en bio-ethanol, waarvoor speciaal biomassa (gewassen en olie) geproduceerd moet worden."

... Lees meer
Guide image

Een 40-jarig energieplan

"In deze TED-talk beschrijft energie-theoreticus Amory Lovins de benodigde stappen om de wereld te verlossen van haar afhankelijkheid van olie en kolen. Sommige veranderingen zijn reeds aan de gang, maar andere vereisen een wijdere visie."

... Lees meer
Guide image

USEF - nieuw marktmodel maakt handel in flexibel energiegebruik mogelijk

"USEF (Universal Smart Energy Framework) beschrijft een nieuw marktmodel dat de handel in flexibel energieverbuik mogelijk maakt en dat alle spelers in het energiesysteem helpt te profiteren van flexibele opwek, opslag en verbruik. USEF moet internationaal dé standaard worden voor slimme energiesystemen. Op dit moment helpen alleen grootzakelijke gebruikers en energiecentrales files in het electriciteitsnet en een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen. Dankzij USEF kan naast de traditionele markt van vraag- en aanbod naar energie, nu ook ook op consumentenniveau een markt voor betere spreiding van vraag en aanbod ontstaan."

 

 

... Lees meer
Guide image

Bereken je energielabel

"Energielabels maken het je makkelijk om te kiezen, want ze laten in één oogopslag zien welke apparaten, auto's en woningen zuinig omgaan met energie." 

... Lees meer
Guide image

Bloomberg: Wind wordt de goedkoopste elektriciteitsbron

"Duurzame stroom gaat een nieuwe fase in waarbij de groei gedreven wordt door economische factoren in plaats van stimuleringsbeleid."

... Lees meer
Guide image

Overzicht van Nederlandse oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten worden steeds belangrijker. Er zullen de komende jaren veel elektrische oplaadpunten bijkomen om elektrische auto's te voorzien van stroom, ofwel tanken. Op dit moment zijn er al best veel publieke en private oplaadpunten in Nederland.

... Lees meer
Guide image

Energietrends 2016

"Energietrends 2016 biedt cijfers en informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale energiehandel en –productie en biedt inzicht in de ontwikkelingen van de energienetten."

... Lees meer
Guide image

Twee eeuwen na zijn uitvinding is de batterij belangrijker dan ooit

"Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het noodzakelijk om de overstap van fossiele naar duurzame energie te maken. We moeten deze energie opslaan om pieken en dalen in zonne-en windenergie op te vangen. Inmiddels wordt op verschillende plekken in Nederland geëxperimenteerd met de inzet van accu’s. Opslag kan worden gedaan in accu's aan huis, of in de accu's van electrische auto's. De grootste uitdaging op dit moment is om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen."

 

... Lees meer
Guide image

Elektrisch en hybride rijden

"De stroom van een elektrische auto komt uit het stopcontact: de milieubelasting daarvan ontstaat in de elektriciteitscentrale. Een volledige elektrische auto rijdt alleen op elektriciteit en heeft geen verbrandingsmotor. Een hybride auto laadt zijn accu op met de energie die vrijkomt bij het remmen. Hierdoor kan de hybride korte ritten op stroom rijden en hij schakelt vervolgens automatisch over op een zuinige benzinemotor. Een plug-in hybride kan daarnaast met een stekker worden opgeladen en rijdt daardoor zo´n twintig kilometers elektrisch." 

... Lees meer
Guide image

Opslag van stroom met de powerwall van Elon Musk (Tesla)

"De Tesla Powerwall is een herlaadbare lithium-ion battery voor de opslag van elektriciteit en geschikt als backup bij stroomuitval, opslag van zelf opgewekte energie en bufferen van elektriciteit op het moment dat de kosten daarvoor laag zijn." 

... Lees meer
Guide image

Zonne-energie zelf opwekken en benutten

De toepassing zonnestroom maakt elektriciteit die zelf gebruikt kan worden of geleverd wordt aan het elektriciteitsnet. De toepassing zonnewarmte maakt warmwater dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld douchen of ruimteverwarming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert zonne-energie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/zonne-energie/

... Lees meer
Guide image

Verduurzaming bebouwde omgeving

"Diverse websites geven informatie over de verduurzaming van onze huizen. Bijna alle Nederlandse huizen zijn momenteel aangesloten op het gasnet, maar de overheid heeft bepaald dat we in 2050 allemaal gasloos moeten zijn. Kijk op Hierverwamt.nl voor meer informatie over nieuwe oplossingen voor verwarmen en koken.
Daarnaast kan je je huis ook verduurzamen door deze met slimme ingrepen energieneutraal te maken, waardoor je weinig tot zeer lage energiekosten hebt. Milieucentraal geeft hiertoe bruikbare tips.
Tenslotte wordt in toenemende mate door burgers in coöperatief verband opwekking, energiebesparing en handel op lokaal niveau gerealiseerd. Verken en lees meer over deze initiatieven op Hieropgewekt.nl"

... Lees meer
Guide image

Verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie in Nederland: biomassa

"Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Iets minder bekend, maar verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland (2005), is energie uit biomassa. Hoe duurzaam biomassa precies is, daarover verschillen wel de meningen.

... Lees meer
Guide image

Bereken de besparing van elektrische auto's

"Altijd al willen weten wat een elektrische auto nu bespaart ten opzichte van benzine of diesel?" Vul enkele gegevens in zie hoeveel euro u per jaar bespaard en hoeveel CO2 u uitstoot."

... Lees meer
Guide image

Hoe bepaal je het switchmoment om van het aardgas af te gaan?

De overstap naar een alternatief voor verwarming is noodzakelijk als Nederland in 2050 van het aardgas af wil zijn. Dit brengt kosten met zich mee, voor aanpassingen aan woningen, verzwaren van het elektriciteitsnet of het aanleggen van een warmtenet. Wanneer leidingen vervangen moeten worden, moet de hele straat opengelegd worden. Des te belangrijker is het om gebruik te maken van natuurlijke switchmomenten.

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/timing-hoe-bepaal-je-het-switchmoment-om-van-het-aardgas-af-te-gaan

... Lees meer
Guide image

NWEA : alles over wind

Wind geeft schone, betrouwbare, Nederlandse energie. Windenergie is krachtig: 14 windmolens leveren genoeg schone stroom voor een stad van 50.000 inwoners. Dat is een stad zo groot als de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.

http://nwea.nl/windenergie/infographics-land

... Lees meer
Guide image

Stroomnet bedient de vaatwasser

“In Rotterdam-West is begonnen met het aanleggen van het net van de toekomst, dat inspeelt op het varierend stroomaanbod van windmolens en zonnepanelen. Wanneer er voldoende aanbod is, gaat de wasmachine door middel van een signaal draaien.”

... Lees meer
Guide image

Aardwarmte en bodemwarmte

"Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen.

... Lees meer
Guide image

Productvergelijker Energieverbruiksmanagers

"Iedereen in Nederland krijgt een slimme energiemeter. Nog slimmer is het om daar een energieverbruiksmanager op aan te sluiten. U krijgt meer inzicht in uw energierekening, en besparen wordt leuker en makkelijker. Energieverbruiksmanagers zijn er in alle soorten en maten." Milieu Centraal heeft een onafhankelijke productvergelijker gemaakt.   

... Lees meer
Guide image

Buurtbatterij

"De onzekerheid over de salderingsregeling zorgt voor een toenemende belangstelling in opslag van elektriciteit. Er komen daarom steeds meer alternatieven om energie op te slaan in de woning. 

... Lees meer
Guide image

Hoe verandert het werk van de monteur in de toekomst?

"In dit filmpje geeft de afdeling Asset Innovatie Management van Alliander hun visie voor een digitale toekomst. In het scenario worden de mogelijke voordelen van digitale toepassingen in het werk van de monteur benadrukt."

... Lees meer
Guide image

De auto maakt Nederland duurzaam

De auto was altijd een deel van het probleem maar is hard op weg om deel van de oplossing te worden. Hoe?

... Lees meer
Guide image

Universal Smart Energy Framework (USEF)

"De toename van duurzame energie vraagt om een slimme energiemarkt, waar klanten hun energieverbruik kunnen afstemmen op het aanbod van energie uit bijvoorbeeld wind of zon. Zeven Nederlandse spelers op de energiemarkt lanceerden daarom het Universal Smart Energy Framework (USEF). Met een internationale marktstandaard maakt USEF flexibiliteit in energiegebruik verhandelbaar. USEF beschrijft onder meer de structuur en mechanismen van de flexibiliteitsmarkt, de marktrollen en de interactie tussen die rollen."

... Lees meer
Guide image

Facts & Figures: Biomassa

Wist je dat...

... Lees meer
Guide image

Aantal banen in duurzame energieproductie verviervoudigd

"Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde gisteren een overzicht van de ontwikkeling van werkgelegenheid in de milieusector. Het overzicht toont dat het aantal banen in de hele sector groeide van 113 duizend fte in 2001 naar 126 duizend fte in 2013. Er zijn echter behoorlijke verschillen per branche te zien. In sommige branches vond enorme groei plaats, terwijl andere branches juist krompen."

... Lees meer

TeamopdrachtenWerk in teams

De teamopdrachten worden uitgevoerd tijdens werkoverleg. Praten, discussiëren, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren staan hier centraal. Zo wordt de Energietransitie vertaald naar de dagelijkse praktijk.

altijd aan · Copyright 2016 · O&O Fonds ism: Stedin, RMMBR